همکارارسال رمز عبور در صورتی که رمز عبور را فراموش کرده اید ، ایمیل خود را وارد کنید تا رمز عبور به ایمیل شما ارسال گردد. 
با عنایت به راه اندازی سامانه متمرکز حقوق و دستمزد دانشگاه آزاد اسلامی (حسابدار) به آدرس https://hesabdar.iau.ir خواهشمند است جهت دریافت احکام و فیش حقوقی خود به این آدرس مراجعه فرمائید. با سپاس - فناوری اطلاعات واحد
نسخه : 22 - 06 - 95